INTERSECTION - metody nauczaniaMetody nauczania

Szczególny nacisk podczas naszych szkoleń kładziemy na przygotowanie naszych klientów do praktycznego używania języka angielskiego.  Swobodne posługiwanie się angielskim w rozmowie to główny cel naszego kształcenia. Metody i tempo nauczania dopasowujemy do potrzeb konkretnego Słuchacza

Jak prowadzimy zajęcia? Prócz stałego poszerzania słownictwa i nauki gramatyki dbamy o rozwój umiejętności językowych uczestników szkoleń: mówienia i rozumienia tego, co mówią inni, oraz programów radiowych  i telewizyjnych, a także pisania i rozumienia tekstów pisanych. Już od najniższego poziomu zachęcamy do mówienia jak najwięcej po angielsku, a słuchacze używają do nauki krótkich filmów (autentycznych i wyprodukowanych specjalnie na potrzeby uczących się) oraz słuchają nagrań audio. I, co bardzo istotne - nie mają prawa się nudzić, ponieważ wszystkie nasze zajęcia są dynamiczne i zróżnicowane.

Nauka prowadzona w przyjemnej i bezstresowej atmosferze jest szybsza i skuteczniejsza niż wtedy, gdy Słuchacze są poddani stresowi. Dlatego właśnie dbamy o przyjazną i dobrą atmosferę na zajęciach. Jeśli chcecie Państwo przełamać strach przed mówieniem w języku obcym - w INTERSECTION zapewniamy Wam sprzyjające warunki ku temu.