Szkolenia egzaminacyjne Cambridge Business English Certificate

Są to kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge Business English Certificate (BEC). Egzaminy te przeprowadza się na trzech poziomach i są to:

  • BEC Preliminary
  • BEC Vantage
  • BEC Higher.

Egzamin sprawdza wiedzę i umiejętności kandydatów w zakresie czytania, pisania, rozumienia ze słuchu, mówienia, oraz oczywiście gramatyki i słownictwa. Aby uzyskać certyfikat nie trzeba mieć wykształcenia ekonomicznego – egzamin testuje opanowanie języka, a nie wiedzę na temat biznesu.
Czego zatem uczymy na kursie? Sprawnego posługiwania się angielskim w sytuacjach typowych dla biznesu. Klienci przyswajają sobie słownictwo specjalistyczne. Uczą się języka rozmów telefonicznych, prezentacji czy narad. Słuchają dialogów, dyskusji, czy wiadomości zostawionych na poczcie głosowej, piszą maile, memoranda i raporty, czytają autentyczne teksty na tematy związane z biznesem, itd.