Szkolenia przygotowujące do egzaminu IELTS:

IELTS jest międzynarodowo uznawanym testem, oceniającym znajomość języka angielskiego u osób, które chcą mieszkać, studiować lub pracować w krajach, gdzie angielski jest językiem komunikacji.
Test IELTS jest dostępny w dwóch wersjach: Academic i General Training. Wybór danej wersji jest uzależniony od wymogów stawianych przez instytucję, na potrzeby której klient zdaje test IELTS. Wybór ten ma również wpływ na szczegółowy program szkolenia przygotowującego do egzaminu.