Intensywne szkolenia wyjazdowe

Proponujemy Państwu organizację intensywnych szkoleń wyjazdowych z językiem angielskim. Szkolenia takie dają następujące korzyści:

  • Słuchacze mówią po angielsku przez cały okres wyjazdu ponieważ trenerzy używają wyłącznie języka angielskiego na zajęciach i poza nimi. Dzięki temu Słuchaczom łatwiej pokonać barierę strachu przed mówieniem, a ich płynność wypowiedzi wzrasta;
  • szkolenie wyjazdowe umożliwia przeprowadzenie bardzo skutecznych w rozwoju umiejętności językowych, lecz wymagających wielu godzin zajęć, symulacji i studiów przypadków
  • wyjazd taki dodatkowo sprzyja integracji pracowników: poprzez pracę w parach i grupach na zajęciach oraz po prostu wspólne przebywanie poza miejscem pracy.

I jeszcze jedno: w porównaniu z wyjazdem na kurs w Anglii proponowany przez nas kurs jest wielokrotnie tańszy...

  • Grupy mogą liczyć do max. 10 osób. Liczebność w grupie nie wpływa na cenę.
  • Ceny zawierają koszt przygotowania programu zajęć i materiałów dydaktycznych.
  • Dodatkowo firma ponosi koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia trenerów w czasie kursu