Co warto wiedzieć o organizacji kursów

Ocenianie postępów
Na jakiej zasadzie odbywać się będzie ocenianie postępów pracowników?

Rok akademicki dzielimy w INTERSECTION na dwa semestry.
Na koniec każdego z nich (koniec stycznia i koniec czerwca) przygotujemy raport dotyczący postępów każdego prowadzonego przez nas Słuchacza. Sporządzimy również dodatkowy raport dotyczący postępów grupy jako całości, który będzie zawierał rekomendacje na przyszłość (np. może to być sugestia zmniany profilu kursu z General English na Business English, itp.). Raporty te będą oparte o:
- wyniki testów
- ocenę zaangażowania poszczególnych słuchaczy (frekwencja, aktywność na zajęciach, punktualność, wykonywanie zadań domowych).

Standardowo testy robimy na koniec każdego semestru, niemniej gdyby Państwo sobie tego życzyli, mogłyby one odbywać się częściej (jednak nie częściej niż co ok. 20 godzin lekcyjnych ponieważ dopiero taki okres uczenia się daje pewien wymierny postęp). Wyniki testów zostaną uwzględnione w raportach.

 

Jak liczne powinny być grupy aby nauka była jak najskuteczniejsza?

Jeśli chodzi o zajęcia z Business English, to do 6 osób.
W przypadku zajęć z angielskiego ogólnego, mogą one być większe (do 10 osób), ale zalecamy grupy mniejsze, tj. również do 6 osób.
Najskuteczniejsze są natomiast zajęcia indywidualne, ale takie rozwiązanie jest oczywiście najbardziej kosztowne dla firmy.

 

Jak często powinny odbywać się zajęcia, aby proces uczenia się był w miarę szybki i skuteczny?

Oczywiście im częściej, tym lepiej. Biorąc jednak pod uwagę realia, to najlepszym rozwiązaniem są zajęcia 2 razy w tygodniu po co najmniej 60, a najlepiej 90 minut.