Przykładowe komponenty szkoleń specjalistycznych

 

 • English in finance and accountancy (angielski w finansach i księgowości)
 • English for capital markets specialists (angielski dla specjalistów od rynków kapitałowych)
 • English in marketing and advertising (angielski w marketingu i reklamie)
 • Conducting negotiations in English - (prowadzenie negocjacji po angielsku)
 • Making business presentations in English - language, structure, using your voice effectively (prezentacje w języku angielskim - język, struktura, skuteczne używanie technik głosowych)
 • Describing graphs/sales figures etc. and talking about trends in English (opisywanie wykresów, danych dotyczących sprzedaży etc oraz opisywanie zmian w języku angielskim)
 • Describing products/processes in English (opisywanie produktów / procesów w języku angielskim)
 • Taking part in meetings (uczestnictwo w naradach)
 • Making small talk, e.g. meeting and entertaining foreign visitors to your company (rozmowy nieformalne, np. zajmowanie się gośćmi zagranicznymi w firmie)
 • Business correspondence in English - writing routine and good-news messages, writing bad-news messages, writing persuasive messages, writing CVs and letters of application, writing reports (korespondencja w języku angielskim - pisanie listu o treści standardowej i z dobrymi wiadomościami, pisanie listu przekazującego złą wiadomość, pisanie listów perswazyjnych, pisanie CV i podań o pracę, pisanie sprawozdań)
 • Telephoning in English (język rozmów telefonicznych)
 • Business travel - airport / station, reservations, hotel, etc. (zagraniczne podróże służbowe - na lotnisku / dworcu, rezerwacje, w hotelu, itp.)
 • Business lunches/dinners - restaurant English (spotkania przy lunchu / kolacji - angielski w restauracji)
 • Talking about your company in English - structure, departments, history, plans for the future (opisywanie firmy - struktura organizacyjna, działy, historia, plany na przyszłość)
 • Cross-cultural differences in international business communication and aspects of body language (różnice kulturowe w komunikacji międzynarodowej w biznesie oraz aspekty języka ciała)